سید عبدالکریم حیدری

دکتر سید عبدالکریم حیدری
تحصیلات : دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی : استادیار

سید محمود موسوی

دکتر سید محمود موسوی
تحصیلات : دکتری کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین
مرتبه علمی : دانشیار

عباسعلی براتی

عباسعلی براتی
تحصیلات حوزوی: خارج
مرتبه علمی : استادیار

مرتضی مداحی

مرتضی مداحی
تحصیلات حوزوی : سطح 4 مطالعات اسلامی
مرتبه علمی : استادیار

Menu