پذیرش دوره های حضوری

تعریف :

دوره های کوتاه مدت به دوره هایی اطلاق می شود که یک شخص به صورت انفرادی یا گروهی از افراد (حداکثر 30 نفر) از یک هفته تا یک ماه با حضور در موسسه آموزش های کوتاه مدت در برنامه های آموزشی وفرهنگی شرکت می کنند. برنامه های در نظر گرفته شده متناسب با نیازسنجی و درخواست فراگیران دوره تنظیم می شود و در روزهای آغازین دوره طی برنامه جامع در اختیار فراگیران قرار می گیرد.

شرایط پذیرش :

– ثبت نام متقاضیان دوره در سایت بوسیله رابط دوره، نمایندگی المصطفی یا فراگیران
– پیروی و رعایت کامل از مقررات جمهوری اسلامی و مقررات موسسه به ویژه مساله پوشش برادران و خواهران.
– پرداخت کلیه هزینه های اردوهای زیارتی و سیاحتی خارج از قم
– پرداخت هزینه های اسکان و حمل و نقل و تغذیه در صورت تقاضای اسکان در خارج از خوابگاه های موسسه.
– پرداخت هزینه های مربوط به ویزا (اعم از ویزای اخذ شده در کشور متبوع و ویزای فرودگاهی و تمدید ویزا )از سوی فراگیران.

مراحل پذیرش دوره :

1- ثبت اطلاعات اولیه توسط متقاضی یا رابط دوره که لینک آن در پایین قرار داده شده است.
2- بررسی درخواست دوره توسط کمیسیون پذیرش، اتخاذ رای کمیسیون و اطلاع رسانی به ثبت نام کننده یا رابط دوره از طریق ایمیل.
3- ثبت اطلاعات نهایی مربوط به دوره در سامانه سمپا که نحوه آن در صورت رای مثبت کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد.
4- اطلاع رسانی در خصوص زمان برگزاری دوره.

فهرست