دوره « از غدیر تا سقیفه( تحلیلی، تاریخی، کلامی) »

استاد: سرکار خانم محمدی

سرفصلهای دوره « از غدیر تا سقیفه( تحلیلی، تاریخی، کلامی) »:

  • واقعه غدیر از نگاه تاریخ
  • تحلیل اسنادی و محتوایی خطبه غدیر
  • پی ریزی سقیفه در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله
  • بیماری و وفات پیامبر صلی الله علیه و آله
  • سقیفه و نامزدان خلافت
  • نظر و داوری صحابه پیامبر درباره بیعت با ابوبکر
  • نحوه برخورد دستگاه خلافت با مخالفان خارج از مدینه
  • نحوه برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه
  • جنگ اقتصادی با اهل بیت علیهم السلام

جایگاه امامت در کتب کلامی شیعه و اهل سنت

خانواده فاطمی
 امام علی علیه السلام بین القانون و القضاء
فهرست