دوره جهان غرب و مهدویت

دوره کوتاه مدت «جهان غرب و مهدویت» با هدف دشمن¬شناسی و آشنایی با اهداف، روش¬ها و شگردهای غرب در مقابله با اسلام، افزایش آگاهی و شناخت خود از اوضاع جاری جهان در موضوع آخرالزمان، در مؤسسه آموزش¬های کوتاه مدت و فرصت¬های مطالعاتی برگزار می¬شود، چرا که این مؤسسه با استفاده از ظرفیت های داخل و خارج کشور عهده دار «تقویت بینش و نگرش عالمان و فعالان فرهنگی جهان نسبت به معارف اهل بیت (علیهم السلام) و انقلاب اسلامی» است. بی تردید زمینه سازی «گفتمان و تفاهم فکری اندیشمندان جهان پیرامون مهم ترین مسائل محوری مطرح در ساخت های معرفت دینی» از سیاست ها و وظایف این مؤسسه می باشد.
در این مؤسسه علاوه بر برگزاری دوره های حضوری، با بهره گیری از اینترنت و فضای مجازی دوره های آموزشی کوتاه مدت غیرحضوری برگزار می شود.
فراگیران می توانند در بخش فرهنگی از مراکز علمی، مراکز مذهبی، بناهای فرهنگی و تاریخی به صورت حضوری و مجازی استفاده کنند.

دوره سبک زندگی مهدوی
دوره فرق انحرافی مهدویت
فهرست