دوره مهدویت

دوره کوتاه مدت «مهدویت» با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ صحیح مهدویت، تقویت باورهای مردم و جهت دهی صحیح به شور و اشتیاق مردم به مهدویت، پاسخ به سوالات و شبهات مهدوی، در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی برگزار می شود، چرا که این مؤسسه با استفاده از ظرفیت های داخل و خارج کشور عهده دار «تقویت بینش و نگرش عالمان و فعالان فرهنگی جهان نسبت به معارف اهل بیت (علیه السلام) و انقلاب اسلامی» است. بی تردید زمینه سازی «گفتمان و تفاهم فکری اندیشمندان جهان پیرامون مهم ترین مسائل محوری مطرح در ساخت های معرفت دینی» از سیاست ها و وظایف این موسسه می باشد.
در این موسسه علاوه بر برگزاری دوره های حضوری، با بهره گیری از اینترنت و فضای مجازی دوره های آموزشی کوتاه مدت غیرحضوری برگزار می شود.
فراگیران می توانند در بخش فرهنگی از مراکز علمی، مراکز مذهبی، بناهای فرهنگی و تاریخی به صورت حضوری و مجازی استفاده کنند.

دوره روش بیان احکام
دوره منجی گرایی در ادیان و مکاتب
فهرست