دوره سبک زندگی مهدوی

دوره کوتاه مدت «سبک زندگی مهدوی» با هدف آشنایی با کارکرده های سبک زندگی منتظران در بعد فردی و اجتماعی و اجرای آن در جامعه در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی برگزار می شود، چرا که این مؤسسه با استفاده از ظرفیت های داخل و خارج کشور عهده دار «تقویت بینش و نگرش عالمان و فعالان فرهنگی جهان نسبت به معارف اهل بیت (علیه السلام) و انقلاب اسلامی» است. بی تردید زمینه سازی «گفتمان و تفاهم فکری اندیشمندان جهان پیرامون مهم ترین مسائل محوری مطرح در ساخت های معرفت دینی» از سیاست ها و وظایف این موسسه می باشد.
در این موسسه علاوه بر برگزاری دوره های حضوری، با بهره گیری از اینترنت و فضای مجازی دوره های آموزشی کوتاه مدت غیرحضوری برگزار می شود.
فراگیران می توانند در بخش فرهنگی از مراکز علمی، مراکز مذهبی، بناهای فرهنگی و تاریخی به صورت حضوری و مجازی استفاده کنند.

دوره منجی گرایی در ادیان و مکاتب
دوره جهان غرب و مهدویت
فهرست