دوره آشنایی با مهدویت

دوره کوتاه مدت آشنایی با مهدویت با هدف ترویج و تعمیق فرهنگی صحیح مهدویت، تقویت باورهای مردم و جهت دهی صحیح به شور و اشتیاق به مردم به مهدویت، پاسخ به سؤالات و شبهات مهدوی به همت مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی برگزار می شود.

دوره سبک زندگی مهدوی
ثبت نام دوره فرق انحرافی مهدویت
فهرست