يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995205

واحد پذیرش

واحد پذیرش مؤسسه آموزشهای کوتاه مدت در واقع حلقه رابط بین متقاضیان شرکت در دوره های معارف اسلامی، کاربردی، نمایندگان المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) در کشورهای مختلف با مؤسسه آموزشهای کوتاه مدت می باشد، بدین صورت که ثبت نام متقاضیان بصورت حضوری از طریق طلاب مدارس بلند مدت و یا رابطین آنها و غیر حضوری از طریق نمایندگی های المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) در کشورهایشان انجام می شود. همچنین متقاضیان می توانند از طریق ایمیل مؤسسه آموزشهای کوتاه مدت و سایت جامعه المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
برحسب اینکه دوره بصورت انفرادی و یا گروهی پذیرش شود، فرمهای خاصی طراحی شده که متقاضیان آن را پس از تکمیل و اعلام نیازهای آموزشی، فرهنگی همراه با مدارک خواسته شده، به واحد پذیرش ارائه می کنند.
پرونده ها پس از بررسی های دقیق و اعلام نظر نمایندگی مربوط به آن کشور، در کمیسیون پذیرش که متشکل از اعضای محترم - رئیس مؤسسه، مدیر کل سنجش و پذیرش المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)، مدیر کل آسیا و اقیانوسیه المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)، معاونان آموزش و پژوهش مؤسسه، مدیران گروه های علمی مؤسسه و مسئولان واحد پذیرش مؤسسه - می باشد، مطرح و رأی به موافقت یا عدم موافقت حضور دوره داده می شود که به اطلاع متقاضی می رسد.
پس از آن، شناسنامه دارای مشخصات، نیازهای آموزشی و فرهنگی، حساسیتهای منطقه و پیشنهادات دوره به گروه علمی ارسال می گردد.
همچنین مشخصات و زمان حضور دوره بصورت اتوماسیونی به اطلاع همه کارمندان مؤسسه می رسد و بلیط جهت استقبال و بدرقه فراگیران، به معاونت اجرایی ارائه می شود.
سپس اطلاعات دوره جهت تهیه برنامه جامع در کارگروه به استحضار اعضا می رسد.

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International