يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995204

واحد برنامه ریزی

به طور کلی در واحد برنامه ریزی دوره ه های کوتاه مدت حول شش/6 محور فعالیت می نماید که عبارت است از:

1. برگزاری دوره آموزش های کاربردی تخصصی و ویژه برای طلاب دوره های بلند مدت جامعه المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) العالمیه،

2. برنامه ریزی درسی برای فراگیران دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی،

3. اقتضائات تدریس در کوتاه مدت،

4. برگزاری نشست های علمی اساتید،

5. شرکت در کارگروه کارشناسان موسسه،

6. برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران و دبیران گروه علمی موسسه می باشد.
پس از ابلاغ جدول برنامه درسی دوره توسط مدیر محترم موسسه به معاونت ها، جدول خام برنامه توسط معاونت پژوهش تهیه شده و در جلسه کارگروه کارشناسان که متشکل از کارشناس مسئول معاونت های آموزش، فرهنگی، پژوهشی و اجرایی، کارشناس ارتباطات، دبیر گروه علمی موسسه وکارشناس پذیرش موسسه می باشند، مورد بحث و بررسی و تنظیم قرار می گیرد به نحوی که کارشناسان مربوطه هر کدام ساعات مربوط به برنامه های خود را انتخاب کرده و سپس نسبت به هماهنگی با اساتید اقدام می کنند . جدول برنامه آموزشی و فرهنگی دوره پس از تکمیل و ترجمه در اختیار فراگیران محترم قرار می گیرد.

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International