يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995207

واحد برگزاری دوره ها

 

این واحد از معاونت آموزش عهده دار برگزاری کلاسهای آموزشی و نظارت برنامه های آموزشی در دو نوبت صبح و عصر می باشد. همچنین برگزاری دوره های کاربردی و سلسله نشست های علمی پژوهشی اساتید از دیگر وظایف این بخش می باشد که توسط کارشناسان واحد برگزاری دوره انجام می شود.


شرح وظایف کارشناسان برگزاری دوره

 تهيه ليست حضور و غياب
 تهيه بروشور برنامه درسي اساتید
 هماهنگي با مترجمين دوره ها
 تعيين و آماده سازي كلاس
 ارائه بروشور درسي اساتيد و توجيه وي نسبت به تكميل ليست حضور و غياب
 ارتباط مستمر با رابط دوره
 انجام مکاتبات مستمر با واحد های دیگر جهت اجرای هرچه بهتر دوره ها
 نظارت بر ساعت شروع و پايان كلاس وارائه گزارش ماهانه
 ضبط صوتی کلاسهای آموزشی وگرفتن خروجی،دسته بندی و ذخیره آن روی هارد
 تهيه و تكثير كتب و جزوات درسي
 صدور كارنامه
 صدور گواهينامه پایان دوره
 اخذ ارزيابي از فراگيران و اساتید
 محاسبه ساعات تدريس اساتيد و ارسال آن به منابع انسانی
 تهيه و تدوين گزارش نهايي

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International