دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 999260


  چاپ        ارسال به دوست

وبالوالدین احسانا

نیکی به پدر و مادر

 

چهل حدیث در مورد پدر و مادر

1.بزرگترین واجب
قال امیر المؤمنین علی (علیه السلام):«بر الوالدین اکبر فریضة»
امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:(بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است)
2.برترین اعمال
قال الصادق (علیه السلام):«افضل الاعمال الصلاة لوقتها، و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
(برترین کارها عبارتست از: 1 - نماز در وقت 2 - نیکی به پدر و مادر 3 - جهاد در راه خدا.
3.انس با پدر و مادر...
فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«فقر مع والدیک فوالذی نفسی بیده لانسهما بک یوما و لیلة خیر من جهاد سنة»
مردی خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت:(پدر و مادر پیری دارم که به خاطر انس با من مایل نیستند به جهاد بروم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:پیش پدر و مادرت بمان، قسم به آنکه جانم در دست اوست انس یکروز آنان با تو از جهاد یکسال بهتر است. (البته در صورتی که جهاد واجب عینی نباشد)
4. محبوبترین کارها
عن ابن مسعود قال: «سئلت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):ای الاعمال احب الی الله عز و جل؟ قال: الصلاة لوقتها، قلت ثم ای شی ء؟ قال: بر الوالدین، قلت: ثم ای شی ء؟ قال: الجهاد فی سبیل الله» .
ابن مسعود می گوید: (از پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کردم محبوبترین کار پیش خدا کدام است؟ فرمود: نماز در وقت،گفتم: بعد از آن چه چیز؟ فرمود: نیکی به پدر و مادر،گفتم: بعد از آن چه چیز،فرمود: جهاد در راه خدا)
5. نگاه به پدر و مادر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«ما ولد بار نظر الی ابویه برحمة الا کان له بکل نظرة حجة مبرورة. فقالوا: یا رسول الله و ان نظر فی کل یوم مائة نظرة؟ قال: نعم، الله اکبر و اطیب»
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
(هر فرزند نیکو کاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حج کامل مقبول باو داده می شود، سؤال کردند، حتی اگر روزی صد مرتبه به آنها نگاه کند؟ فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاکتر است)
6. عظمت پدر و مادر
عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام) قال:«ان الله عز و جل امر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخری: امر بالصلاة و الزکاة، فمن صلی و لم یزک لم تقبل منه صلاته و امر بالشکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله، و امر باتقاء الله و صلة الرحم، فمن لم یصل رحمه لم یتق الله عز و جل»
امام رضا (علیه السلام) فرمود:(خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد:
1 - به نماز همراه زکات فرمان داده است، پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمی شود.
2 - به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است.
3 - به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس کسی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است)
7. احترام پدر و مادر
قال الصادق (علیه السلام):«بر الوالدین من حسن معرفة العبد بالله اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الی رضی الله من حرمة الوالدین المسلمین لوجه الله تعالی»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:( نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند)
8. اطاعت از والدین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«من اصبح مطیعا لله فی الوالدین اصبح له بابان مفتوحان من الجنة و ان کان واحدا فواحدا»

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد، اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود)
9. ارزش اطاعت از پدر و مادر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«العبد المطیع لوالدیه و لربه فی اعلی علیین»
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(بنده ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است)
10. پرداخت بدهی والدین
عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«من حج عن والدیه او قضی عنهما مغرما بعثه الله یوم القیامة مع الابرار»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت با نیکان بر می انگیزد)
11. خشنودی پدر و مادر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«من ارضی والدیه فقد ارضی الله و من اسخط والدیه فقد اسخط الله»
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است)
12. عاقبت نیکی به پدر و مادر
عن الصادق (علیه السلام) قال:«بینا موسی بن عمران یناجی ربه عز و جل اذ رای رجلا تحت عرش الله عز و جل فقال: یا رب من هذا الذی قد اظله عرشک؟ فقال: هذا کان بارا بوالدیه، و لم یمش بالنمیمة»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(هنگامی که حضرت موسی (علیه السلام) مشغول مناجات با پروردگارش بود، مردی را دید که در زیر سایه عرش الهی در ناز و نعمت است، عرض کرد: خدایا این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است؟خداوند متعال فرمود: او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و هرگز سخن چینی نمی کرد)
13. سفر برای نیکی به پدر و مادر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«سِر سنتین بر والدیک، سر سنة صل رحمک»
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(دو سال راه برو به پدر و مادرت نیکی کن، یکسال راه برو و صله رحم انجام بده، (یعنی اگر پدر و مادرت در فاصله دوری هستند که دو سال باید راه بروی تا به آنها برسی و نیکی کنی ارزش دارد).
14. پدر و مادر و افزایش عمر و روزی
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«من احب ان یمد له فی عمره و ان یزاد فی رزقه فلیبر والدیه و لیصل رحمه»
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود، نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد.)
15. آثار نیکی به پدر و مادر
عن حنان بن سدیر قال:« کنا عند ابی عبد الله (علیه السلام) و فینا میسر فذکروا صلة القرابة فقال ابو عبد الله (علیه السلام):یا میسر قد حضر اجلک غیر مرة و لا مرتین، کل ذلک یؤخر الله اجلک، لصلتک قرابتک، و ان کنت ترید ان یزاد فی عمرک فبر شیخیک یعنی ابویک»
حنان بن سدیر می گوید:
(در حضور امام صادق (علیه السلام) بودیم که میسر هم در میان ما بود، از رابطه خویشاوندی سخن به میان آمد، امام صادق (علیه السلام) فرمود: ای میسر چند بار اجل و مرگ تو فرا رسیده و هر بار خداوند آن را به خاطر صله رحم با خویشاوندانت تاخیر انداخته است، اگر می خواهی خداوند عمر تو را زیاد کند به پدر و مادرت نیکی کن)
16. اول نیکی به مادر
عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال:«جاء رجل الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: یا رسول الله من ابر؟قال (صلی الله علیه و آله و سلم): امک،قال: ثم من؟ قال (صلی الله علیه و آله و سلم): امک،قال: ثم من؟قال (صلی الله علیه و آله و سلم): امک،قال: ثم من؟ قال (صلی الله علیه و آله و سلم): اباک»
امام صادق (علیه السلام) فرمود: (مردی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟
فرمود: به مادرت، عرض کرد، بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت، گفت: سپس به چه کسی؟
فرمود: به مادرت، سؤال کرد: سپس به چه کسی؟ فرمود: به پدرت؟)

17. نتیجه نیکی به پدر و مادر
عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «بروا اباءکم یبرکم ابناءکم، عفوا عن نساء الناس تعف نسائکم»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
(به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند، از زنان مردم چشم پوشی کنید تا دیگران نسبت به زنهای شما چشم پوشی کنند)
18. حق پدر
عن ابی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «سال رجل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما حق الوالد علی ولده؟ قال: لا یسمیه باسمه، و لا یمشی بین یدیه، و لا یجلس قبله و لا یستسب له»
از امام کاظم (علیه السلام) نقل شده که فرمود:(مردی از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: 1 - او را با نام صدا نکند 2 - در راه رفتن از او جلو نیفتند. 3 - قبل از او ننشیند. 4 - کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند)
19. عبادت در نگاه
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«نظر الولد الی والدیه حبا لهما عبادة»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.)
20. رفتار با والدین
عن ابی ولاد الحناط قال:«سالت ابا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله:«و بالوالدین احسانا» بفره/83 فقال: الاحسان ان تحسن صحبتهما و لا تکلفهما ان یسالاک شیئا هما یحتاجان الیه.»
ابی ولاد می گوید:(معنای آیه «و بالوالدین احسانا» را از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم، فرمود:احسان به پدر و مادر اینست که رفتارت را با آنها نیکو کنی و مجبورشان نکنی تا چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند. «یعنی قبل از درخواست آنان » نیازشان را برطرف کنی »


21. وظیفه در برابر والدین
قال ابو عبد الله (علیه السلام):«لا تملا عینیک من النظر الیهما الا برحمة و رقة، و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما، و لا یدیک فوق ایدیهما و لا تتقدم قدامهما»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(چشمهایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی با پدر و مادر خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن دستهایت را بالای دستهای آنها مبر، و جلوتر از آنان راه مرو.»
22. نیابت از پدر و مادر
قال ابو عبد الله (علیه السلام):«ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین او میتین، یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و له مثل ذلک، فیزیده الله(عز و جل) ببره و صلاته خیراً کثیراً.»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:چه چیز مانع شخص می شود وقتی که پدر و مادرش زنده یا مرده اند به آنها نیکی کند، باین صورت که به نیت آنها نماز بخواند، صدقه بدهد، حج بجا بیاورد و روزه بگیرد، زیرا اگر چنین کند ثواب آنها به پدر و مادر می رسد و به خود شخص هم همانقدر ثواب داده می شود، به علاوه خداوند متعال به واسطه کارهای نیک و نماز او خیر زیادی به او عطا می کند.
23. نیکی به والدین بد
عن ابی جعفر (علیه السلام) قال:«ثلاث لم یجعل الله (عز و جل) لاحد فیهن رخصة اداء الامانة الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا او فاجرین.»
امام باقر (علیه السلام) فرمود:(در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده است.
1 - ادای امانت به مرد نیکوکار و فاسق.
2 - وفای به عهد و پیمان نسبت به نیکوکار و فاسق.
3 - نیکی به پدر و مادر، نیکو کار باشند یا فاسق و لا ابالی)
24. برخورد با پدر و مادر مشرک
فیما کتب الرضا (علیه السلام) للمامون:«بر الوالدین واجب، و ان کانا مشرکین و لا طاعة لهما فی معصیة الخالق»
در نوشته حضرت رضا (علیه السلام) به مامون آمده که:(نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد)
25. زیارت قبر والدین
عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال:«من زار قبر والدیه او احدهما فی کل جمعة مرة غفر الله له و کتب برا»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آندو را در هر جمعه یکبار زیارت کند خداوند او را می بخشد و او را نیکوکار می نویسد)
26. بهشت و نیکی به والدین
عن ابی الحسن (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«کن بارا و اقتصر علی الجنة و ان کنت عاقا فاقتصر علی النار»
از امام رضا (علیه السلام) نقل شده که فرمود:رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود)
27. نگاه تیز به پدر و مادر
عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال:«لو علم الله شیئا ادنی من اف لنهی عنه، و هو من ادنی العقوق و من العقوق ان ینظر الرجل الی والدیه فیحد النظر الیهما»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(اگر خداوند چیزی کمتر از اف (اوه) گفتن سراغ داشت از آن نهی می کرد: و اف گفتن از کمترین مراتب عاق شدن است. نوعی از عاق شدن اینست که انسان به پدر و مادرش تیز نگاه کند. (خیره شود).
28. نگاه خشم آلود به پدر و مادر
عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال:«من نظر الی ابویه نظر ماقت، و هما ظالمان له، لم یقبل الله له صلاة»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(کسی که از روی نفرت به پدر و مادرش که باو ستم کرده اند نگاه کند، نمازش در درگاه الهی پذیرفته نمی شود)
29. غمگین کردن پدر و مادر
قال امیرالمؤمنین (علیه السلام):«من احزن والدیه فقد عقهما»
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:(کسی که پدر و مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده است. (حق آنها را رعایت نکرده است.)
30. نتیجه بی ادبی به والدین
عن ابی جعفر (علیه السلام) قال:«ان ابی نظر الی رجل و معه ابنه یمشی و الابن متکی ء علی ذراع الاب، قال: فما کلمه ابی مقتا له حتی فارق الدنیا»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(پدرم مردی را دید که پسرش همراهش راه می رفت و به بازوی پدر تکیه کرده بود، (وقتی این جریان را دید) تا زنده بود از روی ناراحتی و خشم با او صحبت نکرد)
31. درگیری با پدر
قال ابو عبد الله (علیه السلام):«ثلاثة من عازهم ذل:الوالد و السلطان و الغریم.»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(هر کس با این سه نفر کشمکش کند خوار می گردد:پدر، سلطان حق و شخص بدهکار)
32. محرومیت عاق والدین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«ایاکم و عقوق الوالدین، فان ریح الجنة توجد من مسیرة الف عام و لا یجدها عاق و لا قاطع رحم»
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(از عاق والدین شدن بپرهیزید، زیرا با اینکه بوی بهشت از مسافت هزار سال به مشام می رسد، عاق والدین و کسی که قطع رحم کند آن بو را احساس نخواهد کرد. (یعنی بیش از هزار سال از بهشت فاصله دارد.)
33. بدبختی عاق والدین
عن الصادق (علیه السلام) قال:«لا یدخل الجنة العاق لوالدیه و المدمن الخمر و المنان بالفعال للخیر اذا عمله»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(عاق والدین و شرابخوار و انسان خیر منت گذار وارد بهشت نمی شوند.)
34. عاقبت عاق والدین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«اربعة لا ینظر الله الیهم یوم القیامة، عاق و منان و مکذب بالقدر و مدمن خمر»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(در قیامت خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد:
1 - عاق والدین 2 - منت گذار3 - منکر قضاء و قدر4 – شرابخوار)
35. مجازات عاق والدین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها و لا تؤخر الی الاخرة:عقوق الوالدین، و البغی علی الناس و کفر الاحسان.»
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(کیفر سه گناه به قیامت نمی ماند (یعنی در همین دنیا مجازات می شود.)
1 - عاق پدر و مادر2 - ظلم و تجاوز به مردم 3 - ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی)
36. عاق والدین
عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال:«الذنوب التی تظلم الهواء عقوق الوالدین.»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
(از گناهانی که هوا را تیره و تار می کند عاق والدین شدن است.)
37. شقاوت عاق والدین
قال الصادق (علیه السلام):«عقوق الوالدین من الکبائر لان الله (عز و جل) جعل العاق عصیا شقیا.»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(عاق پدر و مادر شدن از گناهان کبیره است، زیرا خداوند متعال عاق والدین را گناهکار شقی شمرده است.)
38. هلاکت عاق والدین
عن ابی عبد الله (علیه السلام):«ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حضر شابا عند وفاته فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) له: قل: لا اله الا الله،قال (علیه السلام): فاعتقل لسانه مرارا فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) لامراة عند راسه: هل لهذا ام؟ قالت: نعم انا امه،قال (صلی الله علیه و آله و سلم): افساخطة انت علیه؟ قالت: نعم ما کلمته منذ ست حجج،قال (صلی الله علیه و آله و سلم) لها: ارضی عنه،قالت: رضی الله عنه برضاک یا رسول الله فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): قال: لا اله الا الله قال (علیه السلام): فقالها... ثم طفی...»
امام صادق (علیه السلام) فرمود:(هنگام مرگ جوانی، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کنار بستر او حضور یافتند و به جوان فرمودند: بگو لا اله الا الله، فرمود: زبانش بند آمد، چندبار تکرار کرد ولی زبان او بند شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به زنی که کنار جوان بود فرمود: آیا این جوان مادر دارد؟ زن گفت: بله، من مادر او هستم، فرمود: آیا از او ناراضی هستی؟ زن گفت: بله شش سال است با او صحبت نکرده ام، فرمود: از او راضی شو، زن گفت: یا رسول الله بخاطر رضایت تو خدا از او راضی شود. (من از او راضی شدم) سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بجوان فرمود: بگو لا اله الا الله، جوان در این هنگام گفت: لا اله الا الله و پس از لحظاتی مرد.)
39. اعمال عاق والدین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک و یقال للبار اعمل ما شئت فانی ساغفر لک.»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:(به عاق والدین از (طرف خدا) گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده دیگر تو را نمی بخشم و به نیکوکار (نسبت به پدر و مادر) هم گفته می شود: هر چه می خواهی انجام ده تو را می بخشم.)
40. نیکی به والدین و آمرزش گناه
قال علی بن الحسین (علیه السلام):«جاء رجل الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: یا رسول الله ما من عمل قبیح الا قد عملته فهل لی توبة؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فهل من والدیک احد حی؟ قال: ابی قال: فاذهب فبره.قال: فلما ولی قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):لو کانت امه.»
امام سجاد (علیه السلام) فرمود: (مردی خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و گفت: ای رسول خدا، من هیچ کار زشتی نمانده که انجام نداده باشم، آیا می توانم توبه کنم؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا هیچیک از پدر و مادرت زنده هستند؟ گفت: بله، پدرم. حضرت فرمود: برو به او نیکی کن (تا آمرزیده شوی). وقتی او راه افتاد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کاش مادرش زنده بود. (یعنی اگر او زنده بود و به او نیکی می کرد، زودتر آمرزیده می شد.)


تهیه و تنظیم کننده: حجت الإسلام و المسلمین آقای طهماسب حاتمی
عضو گروه علمی تربیت مبلغ،مدرس و آموزش های کاربردی
منابع: 1. میزان الحکمة، ج 10، ص 709.
2. بحار الانوار، ج 74، ص 85.
3. بحار الانوار، ج 74، ص 52.
4. بحار الانوار، ج 74، ص 70.
5. بحار الانوار، ج 74، ص 73.
6. بحار الانوار، جلد 74، ص 77.
7. بحار الانوار، ج 74، ص 77.
8. کنز العمال، ج 16، ص 467.
9. کنز العمال، ج 16، ص 467.
10. کنز العمال، ج 16، ص 468.
11. کنز العمال، ج 16، ص 470
12. بحار الانوار، ج 74، ص 65.
13. بحار الانوار، ج 74، ص 83.
14. کنز العمال، ج 16، ص 475.
15. بحار الانوار، ج 74، ص 84.
16. بحار الانوار، ج 74، ص 49.
17. کنز العمال، ج 16، ص 466.
18. بحار الانوار، ج 74، ص 45.
19. بحار الانوار، ج 74، ص 80.
20. بحار الانوار، ج 74، ص 79.
21. بحار الانوار، ج 74، ص 79.
22. بحار الانوار، ج 74، ص 46.
23. بحار الانوار، ج 74، ص 56.
24. بحار الانوار، ج 74، ص 72.
25. کنز العمال، ج 16، ص 468.
26. اصول کافی، ج 2، ص 348.
27. اصول کافی، ج 4، ص 50.
28. اصول کافی، ج 4، ص 50.
29. بحار الانوار، ج 74، ص 64.
30. بحار الانوار، ج 74، ص 64.
31. بحار الانوار، ج 74، ص 71.
32. بحار الانوار، ج 74، ص 62.
33. بحار الانوار، ج 74، ص 74.
34. بحار الانوار، ج 74، ص 71.
35. بحار الانوار، ج 74، ص 74.
36. بحار الانوار، ج 74، ص 74.
37. بحار الانوار، ج 74، ص 74.
38. بحار الانوار، ج 74، ص 75.
39. بحار الانوار، ج 74، ص 80.
40. بحار الانوار، ج 74، ص 82.


دانلود فايل : چهل_حدیث_در_مورد_پدر_و_مادر.pdf ( 434KB )


١١:٥٣ - 1394/12/08    /    شماره : ٧١٢٧٣    /    تعداد نمایش : ٦٥٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International