يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995185

معاونت فرهنگي

معاونت فرهنگي موسسه آموزش هاي کوتاه مدت و فرصت هاي مطالعاتي جامعه المصطفي (صلی الله علیه و آله و سلم) العالميه در کنار برنامه هاي آموزشي، فعاليت هاي فرهنگي را با توجه به تاثيرگذاري آن بر فراگيران، به صورت کارشناسي شده و کاربردي و با استفاده از ظرفيت ها شناخته شده دنبال مي کند.


1- استقبال از فراگيران

2 - برگزاري برنامه افتتاحيه

3- بازديدها:

الف: بازديدهاي علمي و تحقيقي
هدف: 1. آشنایی فراگیران با دستاوردهاي علمي، و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران.
2. آشنايي فراگيران باحضور و نفوذ فرهنگ و تمدن ايراني- اسلامي درحوزه علوم و خدمات علمي به بشريت صورت می گیرد.
ب: بازديدهاي تاريخي - مذهبي
هدف: آشنايي فراگيران با فرهنگ و تمدن غني و ظرفيت هاي فرهنگي، تاريخي شهر قم.

4 - ديدارها

الف: ديدار با مراجع عظام تقليد
هدف: 1. آشنايي فراگيران با مراجع تقليد جهان تشيع.
2. آشنايي فراگيران با نحوه زندگي علما و مقايسه آن با ساير علماي اديان در خصوص علم و ساده زيستي و تاثيرات آن در جامعه.
ب: ديدار با شخصيت هاي مذهبي، فرهنگي
هدف: ايجاد آشنايي فراگيران با علما و تفاهم بيشتر بين متفكران و پيشوايان مذهبي جهان در زمينه هاي اعتقادي، فقهي، اجتماعي و سياسي ، گسترش انديشة تقريب بين انديشمندان و فرهيختگان جهان اسلام و هم چنين اديان ديگر و انتقال آن به توده هاي مردم و آگاه كردن آنان از توطئه هاي تفرقه انگيز دشمنان.

5- برگزاري نشست هاي فرهنگي

هدف: آشنايي بيشتر فراگيران با بسط و گسترش هويت اسلامي و تبيين ارزشهاي اسلامي، آموزش هاي ويژه مهارت هاي زندگي با رويکرد فرهنگي، وهابيت شناسي، صهيونيسم، سبک زندگي، جنگ نرم، جريانهاي تکفيري، ايرانشناسي.

6 - اردوها

الف: درون استاني
ب: برون استاني
(مشهدمقدس، تهران، اصفهان،کاشان و ..)

هدف: افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران، آشناسازي فراگيران با تاريخ و تمدن ايراني و اسلامي.

7 - برنامه هاي ورزشي

هدف: پيشگيري از افسردگي و بالا بردن روحيه عمومي، احساس انرژي و شادابي بيشتري براي انجام برنامه هاي دوره در فراگير، ايجاد فضاي صميمي و نشاط و ايجاد ارتباط بهتر با فراگيران (فوتسال ، تنيس روي ميز، مجتمع هاي تفريحي ورزشي).

8- فعاليتهاي قرآني

هدف: 1. ترويج فرهنگ قرآني و تعلق روحي قرآني در بين فراگيران، پيوند بيشتر فراگيران با برنامه هاي قرآني در طول دوره.
2. فرهنگ سازي پيرامون مضامين قرآني در طول دوره اي که فراگيران در موسسه حضور دارند ( محافل انس با قران ، آموزش روخواني، مسابقات قراني).

9- برگزاري مراسمات

هدف: 1. تکريم شعائر الهي، معرفي سيره عملي اهل بيت (علیهم السلام)، رفع شبهات مطرح شده در خصوص ولايت و امامت با استفاده از منابع و مستندات صحيح و محکم.
2. معرفي اهل بيت (علیهم السلام) به عنواه محور وحدت اسلامي (اعياد و شهادت ائمه اطهار و اعياد ملي و مذهبي).

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International