جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦ :: :: بازدید 990223

گروه علمی تربیت مدرس، مبلغ و آموزش‌های کاربردی

گروه علمی تربیت مبلغ، مدرس و آموزش‌های کاربردی در راستای اهداف و ماموریت‌های موسسه آموزش‌های کوتاه مدت و فرصت‌های مطالعاتی مسئولیت طراحی و برنامه‌ریزی دوره‌های کوتاه‌مدت کاربردی ویژه طلاب بلند مدت جامعة المصطفی(ص) العالمیه را به عهده دارد.گروه علمی از پنج کمیته به صورت زیر تشکیل شده است؛

کمیته تربیت مبلغ

کمیته تربیت مدرس

کمیته فناوری اطلاعات

کمیته مدیریت

کمیته دین و رسانه


کمیته تربیت مبلغ

طرح تربیت مبلغ عمومی

طرح تربیت مربی مهد قرآنی

طرح نقد و بررسی وهابیت

طرح اسلام و مسیحیت

طرح تربیت مدرس مهدویت

طرح تربیت مبلغ تقریب

طرح کارگاه‌های فقهی

طرح مهارت‌های زندگی


کمیته تربیت مدرس

طرح فنون و مهارت‌های عمومی تدریس

طرح دوره روش تحقیق با گرایش پایان نامه نویسی

طرح دوره مقاله نویسی


کمیته فناوری اطلاعات

دوره کوتاه مدت تخصصی تکنولوژی آموزشی

دوره کوتاه مدت تخصصی مدیریت وب‌سایت

برنامه‌ریز ی جهت برگزاری سمینار کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحصیل، تحقیق، تدریس، تالیف و تبلیغ

برنامه‌ریز ی جهت برگزاری کارگاه‌های کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحصیل تحقیق، تدریس، تالیف و تبلیغ


کمیته مدیریت

مدیریت فرهنگی

مدیریت آموزشی


کمیته دین و رسانه

مدیریت تولید و برنامه سازی تلویزیونی

گرایش تلویزیون سطح تکمیلی

گرایش تلویزیون سطح پیشرفته

 


The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International