يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995210

اسلام و مسیحیت


 

ضرورت:

قران کریم از ادیان مختلفی نام برده است .در میان ادیان دین مسیحیت  به عنوان یکی از بزرگترین ادیان الهی یادشده است . این نکته اهمیت و عظمت دین مسیحیت را برای مخاطبین روشن میکند. این امر باعث شده است تبلیغات گسترده ای درسطح جهان خصوصا در کشورهای اسلامی و شیعی توسط پیروان این دین صورت گیرد. پیدایش شناخت و آگاهی های کافی در نتیجه داوری صحیح درباره این دین نیازمند آشنای کامل با آن می باشد که میتواند راهنمای مناسبی برای مخاطبین این راه بوده و از طرفی امکان برخورد منطقی با تبلیغات گسترده این دین را برای ما فراهم می آورد .این ضرورت اقتضا میکند که یک یا چندین دوره آموزشی از طریق جذب فراگیران مستعد دریک فرایند آموزشی جهت پوشش دادن به اهداف مورد نظر تربیت علمی تشکیل شود. گروه آموزشهای کاربردی موسسه کوتاه مدت جامعه المصطفی با توجه به رسالت مهم خود مبنی بر تربیت طلاب خارجی می تواند نقش مهم و سازنده ای را در این خصوص ایفاء نماید

تعریف دوره

این دوره با عنوان « مسیحیت و اسلام » یک دوره کاربردی برای طلاب خارجی بلند مدت می باشد . 

اهداف دوره:

  • آشنائی طلاب خارجی با اصول و مبانی مسیحیت

  • آشنائی طلاب با مبانی و اصول مسیحیت

  • آشنائی طلاب با الهیات مسیحی

  • آشنائی طلاب با کتاب مقدس

  • آشنائی طلاب با شیوه های تبلیغی مسیحیت

  • ارتقاء و مهارت‌افزائی در جهت پاسخگوئی در برابر شبهات

  • ارتقاء و مهارت‌افزائی در زمینه گفتگوی بین منطقی با سایر پیروان ادیان

  • ارتقاء و مهارت‌افزائی در جهت نقد منطقی مسیحیت

عناوین آموزشی:

 

ردیف

آموزشی

عنوان

ساعت

1

تاریخ ادیان ( مسیحیت )

10

2

مسیحیت در قرون وسطی

6

3

درآمدی بر شناخت کتاب مقدس

8

4

الهیات مسیحی1 

10

5

الهیات مسیحی2 

10

6

الهیات مسیحی3 

10

7

الهیات مسیحی4 

10
8

آشنائی بر فرقه های مسیحیت

6
9

مسیحیت در قرآن و سنت

4
10

مسیحیت در رسانه های غربی

6
11

شگردهای تبلیغاتی مسیحیت و راههای مقابله منطقی با آن

6
12

عیسی مسیح در مسیحیت معاصر

4
13

مبانی گفتگوی اسلام و مسیحیت

8

14

روانشناسی ارتباطات

6
15

فنون و شیوه های مناظره با مسیحیت

10

 


The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International