يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995211

مهارت‌های زندگی


 

ضرورت:

 پیچیدگی‌های روابط انسانی در عصر حاضر موجب این احساس نیاز می‌شود که مهارت‌هایی برای مدیریت هیجانات و تنظیم روابط انسانی تهیهو تدارک دیده شود تا افراد بهتر بتوانند با آگاهی از چالش‌ها و فرصت‌های موجود در زندگی فردی و اجتماعی از عهده الزامات زندگی برآیند

تعریف دوره:

این دوره مشتمل بر مجموعه‌ای از مهارت‌هاو توانایی‌های لازم برای مدیریت و کنترل هیجانات منفی خود، سازگاری بهینه با محیط، ارتقاء سطح کیفی روابط بین فردی و بهبود سلامت روان‌فردی می‌باشد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با اهمیت و ضرورت مهارت‌های زندگی

  • آشنایی با مهارت‌های ویژه برای بهبود ابعاد مختلف زندگی

  • آشنایی با برخی از مفاهیم نظری و کاربردی روان‌شناسی

عناوین آموزشی:

 

ردیف

آموزشی

عنوان

ساعت

1

مهارت برقراری ارتباط و گفتگو

8

2

مهارت‌های ارتباطی زناشویی

8

3

مهارت مدیریت خشم

8

4

مهارت قاطعیت‌ورزی

8

5

مهارت مدیریت استرس

8

6

مهارت‌های حل مساله و تصمیم‌گیری

8

 


The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International